LATEST UPDATES

31, జులై 2020, శుక్రవారం

స్వదేశీ - రచన శ్రీ చిప్ప ఓదయ్య

This is a simple translate button.

స్వదేశీ - రచన శ్రీ చిప్ప ఓదయ్య
స్వదేశీ

స్వదేశీవస్తువులనే వాడుదాం
స్వంతంగా నిలదొక్కుకుందాం
అవనిపై భారతశక్తినిచాటుదాం
ప్రపంచదేశాల సరసన చేరదాం
స్వదేశీ వస్త్రాలేవాడుదాంఅన్న
గాంధీజీ టంగుటూరి మరెందరో
మహనీయులే మనకు స్ఫూర్తి
వారి బాటలోనే పయనిద్దాం
భావితరాలకు బంగారుబాటలు
వేయడానికి ప్రతిన పూనుదాం
విదేశీవస్తువులు విలాసాలకు
పుట్టిల్లులామనకుఎన్నిచేరినాస్వదేశీవస్తువులదరికిచేరలేవు
విదేశీ వస్తువులు పాడైతేవాటికి పాడెకట్టుడే కొత్తదానికొరకు
ఉరుకులాటనే తండ్లటనే
పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి మరిగిన జనులకుఇంటికూరలా
మనవస్తువులవాడకంపెంచాలి
అన్ని కొట్టులలో అవే ఉండాలి
జనం అలవాటుగామారుతుంది

నాణ్యతతో ధరలందుబాటులో
ఉంటే ఏ దేశం వస్తువులైనా
మనముందు పేలిపోతాయి
లాభాలు ముందు రాకున్నా
జీవితకాలం లాభాలపంటనే
చైనా బొమ్మలుచూడు అవి
తెచ్చిన్నాడే  పాడైతవని
అందరికి తెలుసు కానీ     
పిల్లల మారాం భరించలేక
తీసుకుంటారందరు అలాగే
చైనా చరవాణిలు పాడైతవని 
తెలిసిమనమేకొంటాము ఇక
బొమ్మలను బొందపెట్టాలి
చరవాణిలకు చరమగీతం
పాడాలి ఇక మనయే వాడాలి
సబ్బులతో మొదలుసౌందర్య
సాదనాలన్నీ మనవే కావాలి
సంతూర్ మైసూర్సాండిల్ కు 
సాటి లక్స్ లిరిల్ లైఫ్ బాయ్
అసలే కావు xxx నిర్మా మనవే
అయినా జనం రిన్ ఏరియల్
కావాలంటారెందుకోఅర్థంకాదు
పల్లపొడులెన్నున్నఫేస్టులెన్నున్న
కోల్గేట్ క్లోజప్ ల వైపే జనం
మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ లెన్నున్నవాటిని
 బ్రిటానియా మింగేస్తుంది
ఆశీర్వాద్ అట్ట ఉన్నా  దానిని
అన్నపూర్ణ  కప్పేస్తుంది   బిస్లరీ ఉన్నా ఎందుకు కిన్లీపై మోజు
థమ్స ఫ్ కోకోకోలా సరేసరి
టాటా రిలియన్స్ ఉన్నను       సోనీ సామ్ సంగ్ దిక్కు చూపు
అవేమంచిదంటారు ఎందుకంటే
రాజుగారిపెద్దభార్యమంచిదంటే
చిన్నభార్య చెడ్డదని చెప్పకనే
చెప్పి నట్లనుకుంటరు  జనులు
వంటనూనెలెన్నున్న మనకు
వండడానికి పనికి రావన్నట్లు
టీ కాఫీ పొడులెన్నున్నా తాగడానికి పనికి రావన్నట్లు
 స్వదేశీ వస్తువులంటే  నామోషీ
విదేశీ వస్తువులుంటే మనకు      
 విలు పెరిగినట్టుభావిస్తున్నారు
జనుల లో కొందరు
చూసే చూపు లో తేడా మారాలి
స్వదేశీ వస్తవులనే వాడాలి
స్వరాజ్య సంపద ను  పెంపొందింప చేస్తాం

జై భారత్ మహాన్

మేక్ ఇన్ ఇండియా


చిప్ప ఓదయ్య తె ,నం
ప్రా.ఉ.పా బొమ్మరెడ్డిపల్లి
మం ధర్మారం
జిల్లా పెద్దపల్లి
తెలంగాణ


2
స్వదేశీ   
 
     స్వదేశీ వస్తువులే అవసరాలకు
విదేశీ వస్తువులు విలాసాలకు
స్వదేశీ వస్తువులనే వాడుదాం
స్వంతంగా తయారు చేసుకుం
                                   దాం-1
విదేశీ వస్త్రాల బహిష్కరణ
స్వదేశీ వస్త్రాల స్వీకరణ
విదేశీ వస్త్రాలు వద్దు
స్వదేశీ వస్త్రాలు ముద్దు-2

గాంధీజీ ప్రకాశంల ఉద్యమం
విదేశీ వస్త్రాలపైనే ఉద్యమం
విదేశీ వస్త్రాలు విడవడం
చేనేత వస్త్రాలను వాడడం-3

స్వదేశీ వస్తువులు మనపుట్టిల్లు
విదేశీ వస్తువులు   మెట్టినిల్లు
పుట్టింటి వస్తువులు మరిపించు
మెట్టినింటివి అన్ని మురిపించు
                                         -4
మనవాటి వాడకం పెంచాలి
అందరి దృష్టిలో పడాలి
జనానికి అలవాటు అవుతుంది
మార్కెట్ మనదే అవుతుంది-4

చైనా ఫోన్లకు స్వస్తిపలుకుదాం
మన ఫోన్లనే  వాడదాం
సబ్బులన్ని మనవే కావాలి
బొమ్మలన్నీ మనవే కావాలి-5

ఆశీర్వాదట్టను అన్నపూర్ణ కప్పే
                                    స్తుంది
బిస్కెట్లను బ్రిటానియా మింగే
                                    స్తుంది
 థమ్సన్ కోకోలపై ఉన్నమోజు
ఎందుకుండదు కిన్లీపై మోనా*6

టాటా రిలియన్స్ ఎన్నున్న
పండ్లపొడుల ఫేస్టులు ఎన్నున్న
సోనీ సామ్సంగ్ కావాలంట
కోల్గేట్ క్లోజప్ కావాలంట-7

నిర్మల్ బొమ్మలు నిండుచంద- 
                               మామలు
విదేశీ బొమ్మలు విదేశీ భామలు
తెచ్చిన్నాడే తేలి పోతాయి    
చూచిన మనకండ్లు వాలిపోతా 
                                యి-7

   అవనిపైన భారతశక్తిని చా
                             టుదాం 
ప్రపంచదేశాల సరసన చేరుదాం
పెద్దల బాటలో పయనిద్దాం  
మనం భారతీయులని గర్విద్దాం
                                        -8
చైనా బొమ్మలు చూడు
 మన బొమ్మలు చూడు
తెచ్చిన్నాడే పాడైతవి చైనావి
రంగన్నపోదు మన బొమ్మలు-9


ఉప్పుతోటి తొమ్మిది దొరికినంక
జనమెందుకు పోతారు బయట
                                    -కింక
కొట్టులో స్వదేశీ వస్తువులుండా
                                        -లి
ఊరిజనం ఎక్కడికెల్లకుండ
                     -చూడాలి-10

ఊల్లలో మనవస్తువుల వాడక 
                              -మెక్కువ
నగరాల్లో వాడకం తక్కువ
జనం అభిరుచి మారాలి
జాతీయ భావాలు మొలకెత్తాలి
                                      -11

చిప్ప ఓదయ్య
తెలుగు భాషా పండితులు
మం.ప్రా.ఉ.పా.బొమ్మరెడ్డిపల్లి
మం.ధర్మారం జిల్లా. పెద్దపల్లి
తెలంగాణ 505416
ఫోన్. నం 7382322134

0 కామెంట్‌లు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి