LATEST UPDATES

23, జులై 2018, సోమవారం

Good Words

This is a simple translate button.

*ఒకరిని బాధపెట్టడం నీటిలో రాయిని వేసినంత సులువు కానీ వారిని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకరావడం నీటిలోంచి ఆ రాయిని వెతికి తీసుకొచ్చేంత కష్టం అందుకే ఎవరిని బాధపెట్టకుండా ఉందాం*

*మౌనం మనస్సుని  శుద్ధి చేస్తుంది స్నానం దేహాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది ధ్యానం బుద్దిని శుద్ధి చేస్తుంది ప్రార్థన ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది దానం సంపాదనను శుద్ధి చేస్తుంది ఉపవాసం ఆరోగ్యాన్నీ శుద్ది చేస్తుంది అలాగే క్షమాపణ సంబంధాలను శుద్ది చేస్తుంది*

*ఎవరితో అయినా సరే ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకే ఉండాలి అందరూ మనవాళ్ళే అని వాళ్ళమంచి కోసం ఏదైనా మంచి మాట చెబితే వాళ్ళ దృష్టిలో మనం చెడ్డ వాళ్ళం అవుతాం జాగ్రత్త*

*నీ గురించి పదిమంది గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ముందు నీవు వందమంది గొప్పవాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి*

*సత్యం వైపు నీవుండాలనుకుంటే ఒంటరిగా మహావృక్షంలా నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఒకవేళ పడిపోవాల్సివస్తే మళ్ళీ మొలకెత్తడానికి విత్తనంలాగా పడిపోవాలి*

*జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదుచాలానే చూడాల్సివస్తుంది వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉన్నప్పుడే జీవితం అర్ధవంతంగా ఉంటుంది ఏ క్షణంలో అయితే మన పట్ల మనం నమ్మకాన్ని కోల్పోతామో ఆ క్షణం నుండే మనం చచ్చిన శవంతో సమానం*

*కరుగుతున్న కాలానికి జరుగుతున్న సమయానికి అంతరించే వయసుకి మిగలిపోయే జ్ఞాపకమే మంచితనం అదే మనకు ఆభరణ0*


*అదృష్టం అంటే ధనం వస్తువులు ఉండడమే మాత్రమే కాదు చేతినిండా పని కడుపునిండా తిండి కంటినిండా నిద్ర అవసరానికి ఆదుకునే ఆప్తులను కలిగి ఉండడమే అసలైన అదృష్టం*


*మనల్ని అర్ధం చేసుకుంటే గుండెల్లో గుడి కట్టినా తప్పులేదు కానీ మనకే విలువ లేనిచోట ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఎంత ఆలోచించిన వ్యర్ధమే*


*మనిషిలో అహం తగ్గిన రోజు ఆప్యాయత అంటే అర్ధం అవుతుంది గర్వం పోయిన రోజు ఎదుటివారిని ఎలా గౌరవించాలో తెలుస్తుంది నేనే నాకేంటి అనుకుంటే చివరకు ఒక్కడిగానే ఉండాల్సివస్తుంది గౌరవమర్యాదలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ అందరితో కలిసి ఆనందంగా జీవించడమే మంచి జీవిత0*

*నిరంతరం వెలిగే సూర్యూన్ని చూసి చీకటి భయపడుతుంది అలాగే నిత్యం కష్టపడే మనిషిని చూసి ఓటమి భయపడుతుంది*

*ఇతరులు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండలని భావించకు నీకంటూ ఒక విలువ ఉందని తెలుసుకో అలాగే నీకన్న తక్కువ స్థాయి వారిని చూసి ఆనందపడకు పై స్థాయి వారిని  చూసి లక్ష్యమేర్పరచుకో.*

*నీవు ఈ ప్రపంచానికి అర్ధం కాకపోయినా బ్రతికేయవచ్చు కానీ నీకు నువ్వే అర్ధం కాకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా బ్రతకలేవు*

*జీవితంలో సంపాదన పెరిగితే ధనవంతుడివి అవుతావు వయసు పెరిగితే ముసలివాడివి అవుతావు కానీ నీలో మంచితనం పెంచుకుంటే మంచి మనిషిగా కలకాలం మిగులుతావు.*

0 కామెంట్‌లు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి