LATEST UPDATES

24, జనవరి 2016, ఆదివారం

Itha(ఈత) - 1వ తరగతిచెరువుకు పోదాం చెలో చెలో
ఈతలు కొడదాం చెలో చెలో

ఈత కొడుతు పోటీ పడుతూ
చేపలమవుదాం చెలో చెలో

ఈతకు పోదాం చెలో చెలో
చేపలమవుదాం చెలో చెలో

చేపల్లాగ ఈత కొడుతూ
మట్టిని తెద్దాం చెలో చెలో

ఈతకు పోదాం చెలో చెలో
మట్టిని తెద్దాం చెలో చెలో

బంక మట్టితో బొమ్మలు చేసి
ఆటలాడుదాం చెలో చెలో
చెలో చెలో ..... చెలో చెలో


0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి